LTCampus yra jaunimui skirta iniciatyva, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – padėti jauniems žmonėms ginti savo idėjas ir įgyvendinti tikslus, naudingus tiek pačiam jaunimui, tiek visuomenei.

Vienas iš būdų padėti yra atsakyti į jiems rūpimus klausimus, suburti bendrai veiklai, konsultuoti tam tikrais klausimais. Mūsų konsultantai yra kompetentingi tam tikros srities specialistai, sutinkantys patarti tam tikrais jauniems žmonėms rūpimais klausimais.

Tikimės, kad ateityje čia pamatysime daugybę savo gyvenimo kelią jau suradusių žmonių komandą, kurie sutiks padėti tiems, kurie to kelio dar tik ieško.

Jei esate psichologas, menininkas, verslininkas, sportininkas, finansininkas, teisininkas ar kitos profesijos atstovas ir norite prisidėti prie jaunuolių gerovės kūrimo Lietuvoje, kviečiame prisijungti prie šios iniciatyvos: info@ltcampus.lt.

Psichologinę ir socialinę pagalbą teikiančios organizacijos

Pagalba telefonu

Pagalba paštu

 • Savižudybių prevencijos programa „Nebijok kalbėti“

Lietuviški tinklapiai

 • Anoniminiai Alkoholikai (AA)
 • Narkomanai Anonimai (NA)
 • Al- Anon Lietuvoje
 • Jaunimo psichologinės paramos centras
 • Krizių įveikimo centras
 • Dvasinės pagalbos jaunimui centras
 • Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija
 • „Vaikų linija“
 • Gedintiems.lt
 • Jaunimo psichologinės paramos centro skaitykla

Užsienietiški tinklapiai

 • Samaritans
 • Befrienders Worldwide
 • Youthhealthtalk