Mes, lietuviai, ne tik kitataučiams, bet ir patys sau kartais atrodome tylinti tauta. Retai einame į demonstracijas, protestus, o ir rinkimuose kartais sudalyvauja vos pusė tautos. Dėl to, kas atrodo neteisinga, esame linkę niurzgėti sau po nosimi arba, geriausiu atveju, aptarti tik su šeimos nariais ar kaimynais. Ne paslaptis ir į svečias šalis laimės ar bent jau darbo ieškoti išvykstantis jaunimas. Ir, labiausiai gaila, kai tas jaunimas palieka gimtąją šalį ja nusivylęs ir nė nepabandęs ką nors joje pakeisti.

LT Campus tiki, kad jauni žmonės gali keisti pasaulį, o ypač puikių rezultatų pasiekti veikdami kai ką bendra. LT Campus nori padėti žmonėms vienytis, keisti ir kartu bandyti plėtoti, o jei reikia, ir apginti savo interesus.

Čia rasite informaciją apie įvairiausias iniciatyvas, kurios rūpi jauniems žmonėms: įdomias idėjas, organizacijas, renginius ar demonstracijas. Nebijokime vienytis ir siekti visiems naudingų rezultatų!

Kiekvieną iniciatyvą pateikiame glausta forma:

SITUACIJA: Kas, kur, kada įvyko, vyksta, vyks?

TIKSLAS: Ką norime pasiekti?

VEIKSMAS: Kaip galime prisidėti?

INFORMACIJA: Jei sudomino, kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie tai?